Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-13 13:18:52 Zarządzenie BMiG-2018 rok / Zarządzenie nr 143/2018 BMiG Wiązów z dnia 08.11.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018 Magdalena Tomaszowska Publikacja artykułu
2018-11-13 12:17:42 2018 / Z a r z ą d z e n i e Nr 146/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13.11.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2018-11-09 10:23:37 rok 2018 / Oferta Klub sportowy „Świteź” Wiązów Ewa Pyczek Publikacja artykułu
2018-11-08 10:44:41 Ogłoszenie o zamówieniu - 2018 / Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Wiązowie (dz. nr 468 AM-1)- IV postępowanie Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-11-07 13:09:39 2018 / Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów - II postępowanie Magdalena Bartosz Edycja artykułu
2018-11-07 13:08:01 2018 / Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i przeprowadzenia festiwalu dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów - III postępowanie Magdalena Bartosz Edycja artykułu
2018-11-06 10:01:17 2018 / Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do 4 pracowni w ramach realizacji zadania: "Doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej" Natalia Bekieszczuk Edycja artykułu