Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-24 10:57:32 RODO / Inspektor Ochrony Danych - Punkt Kontaktowy Administrator BIP Publikacja artykułu
2018-05-24 09:44:47 2018 / Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zadania pn.: " Remont cząstkowy dróg śródpolnych w Jutrzynie, działka nr 89, 152, 138 AM - 1." Katarzyna Jędrzejak Edycja artykułu
2018-05-24 09:40:30 2018 / Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zadania pn.: " Remont cząstkowy dróg śródpolnych w Jutrzynie, działka nr 89, 152, 138 AM - 1." Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2018-05-24 09:10:17 2018 / Zakup wraz z dostawą materiałów do realizacji zadania pn. "Wymiana odcinka rurociągu stalowego na rurociąg z PCV z przyłączami wodnymi w miejscowości Wawrzyszów" Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-05-23 09:00:02 Sesja XLI/2018 / Uchwała nr XLI/341/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XL/335/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła ze środków budżetu Gminy Wiązów w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-05-23 08:59:20 Sesja XLI/2018 / Uchwała nr XLI/340/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym i doradcom zawodowym Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-05-23 08:58:44 Sesja XLI/2018 / Uchwała nr XLI/339/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-05-23 08:58:12 Sesja XLI/2018 / Uchwała nr XLI/338/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów za pomocą innego instrumentu płatniczego Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-05-23 08:57:38 Sesja XLI/2018 / Uchwała nr XLI/337/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2018-2026 Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-05-23 08:57:31 Sesja XLI/2018 / Uchwała nr XLI/336/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018 Natalia Trzynoga Edycja artykułu