Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-23 13:46:56 2017 / Wykonanie przewiertu sterowanego przy realizacji zadania pn." Uzbrojenie działek (sieć wod.-kan.) pod budownictwo mieszkaniowe- dz. nr 83/1,83/2,83/3,83/4,83/5,83/6 w Wiązowie przy ul. A. Ludowej." Natalia Trzynoga Edycja artykułu
2017-08-21 10:03:29 Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji Kadencja 2014-2018 / Zapraszamy na posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej dnia 29 sierpnia 2017 roku o godz.14:00 w sali obrad Urzędu. Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2017-08-21 08:34:08 Ogłoszenia o zamówieniu - 2017 / Montaż urządzeń zabawowych w ramach realizacji zadania pn.: „Szkoła TIK- rewolucja technologiczna w edukacji w Szkole Podstawowej w Jaworowie - wprowadzenie technologii TIK w pracowniach matematycznej, cyfrowej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej oraz stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego”. Natalia Trzynoga Edycja artykułu
2017-08-17 15:15:33 2017 / Zakup wraz z dostawa materiałów niezbędnych do realizacji zadania pn."Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Witowicach" Natalia Trzynoga Edycja artykułu
2017-08-17 15:12:58 2017 / Zakup wraz z dostawa materiałów niezbędnych do realizacji zadania pn."Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Witowicach" Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2017-08-17 08:49:41 Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji Kadencja 2014-2018 / Zapraszamy na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Inwestycji i Promocji dnia 22 sierpnia 2017 roku o godz.14:00 Natalia Trzynoga Publikacja artykułu