Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-22 14:50:39 Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji / Dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w sali obrad Urzędu Malwina Hertig Publikacja artykułu
2019-03-22 11:18:19 Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji / Dnia 29 marca 2019 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Malwina Hertig Publikacja artykułu
2019-03-21 15:23:02 2019 / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń podatku VAT i ewidencji środków trwałych Anna Trzebuniak Edycja artykułu
2019-03-21 11:42:20 2019 / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. płac w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów Anna Trzebuniak Edycja artykułu
2019-03-20 13:28:30 2019 / Wykonanie płyty boiska sportowego w Wiązowie dz. nr 1 AM-5 Magdalena Bartosz Edycja artykułu
2019-03-20 13:27:26 2019 / Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg znajdujących się na terenie Gminy Wiązów Magdalena Bartosz Edycja artykułu
2019-03-20 13:25:58 2019 / ZAPYTANIE OFERTOWE dla zadania pn.:"Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiązów" Ewa Pyczek Edycja artykułu
2019-03-20 11:47:27 Ogłoszenia o przetargu - 2019 / Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego, oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu. Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2019-03-20 11:46:30 Ogłoszenia o przetargu - 2019 / Z a r z ą d z e n i e Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego, oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu. Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2019-03-20 09:47:33 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Bartosz Publikacja artykułu