Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-19 13:54:59 Ogłoszenia o przetargu - 2017 / Z a r z ą d z e n i e Nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu. Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2017-10-18 13:40:58 2017 / Doposażenie gminnego placu zabaw przy ul. Biskupickiej w Wiązowie Magdalena Olszówka Publikacja artykułu
2017-10-18 13:40:02 2017 / Zakup wraz z dostawa dwóch kosiarek samojezdnych Magdalena Olszówka Publikacja artykułu
2017-10-16 08:44:20 Sołtysi / Sołtysi Gminy Wiązów Natalia Trzynoga Edycja artykułu
2017-10-13 13:52:16 Zarządzenie BMiG-2017 rok / Zarządzenie nr 134/2017 BMiG Wiązów z dnia 13.10.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2017 Magdalena Tomaszowska Publikacja artykułu