Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 13:14:01 2018 / Zapytanie ofertowe: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację zbiornika betonowego na wodę pitną na SUW Wiązów" Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-07-20 13:04:07 2018 / Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Przebudowa pomieszczenia socjalnego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne WC w budynku szkolnym" Natalia Bekieszczuk Edycja artykułu
2018-07-20 11:56:39 Sesja Nadzwyczajna XLIII/2018 / Uchwała nr XLIII/353/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Wiązów a Gminą Wiązownica Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-07-20 11:55:57 Sesja Nadzwyczajna XLIII/2018 / Uchwała nr XLIII/352/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Wiązów a Gminą Wiązowna Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-07-20 11:54:10 Sesja Nadzwyczajna XLIII/2018 / Uchwała nr XLIII/350/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018 Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-07-20 09:29:17 Ogłoszenie o zamówieniu - 2018 / Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Wiązów Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-07-19 12:21:29 Protokoły z Sesji Kadencja 2014-2018 / Protokół XL2018 Natalia Bekieszczuk Edycja artykułu
2018-07-19 12:20:31 Protokoły z Sesji Kadencja 2014-2018 / Protokół XL2018 Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-07-19 12:19:41 Protokoły z Sesji Kadencja 2014-2018 / Protokół XLI2018 Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2018-07-19 12:18:38 Protokoły z Sesji Kadencja 2014-2018 / Protokół XLIII2018 Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu