Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 14:32:26 2019 / Zakup środków czystości i artykułów chemicznych wraz z dostawą do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2019-01-23 12:40:55 Rozpoczęcie kadencji / Ewa Schutterly Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu
2019-01-23 12:02:35 2019 / Świadczenie usług polegających na sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną oraz załącznikami graficznymi Magdalena Bartosz Publikacja artykułu
2019-01-21 12:15:54 Ogłoszenie o zamówieniu - 2019 / Rewitalizacja Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia w Wiązowie Magdalena Bartosz Publikacja artykułu
2019-01-18 14:36:53 2019 / Zakup i dostawa paliw płynnych(benzyna pb95, olej napędowy) oraz gazu LPG do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Wiązów, Urzędu Miasta i Gminy Wiązów Natalia Bekieszczuk Edycja artykułu
2019-01-17 12:28:05 2019 rok / Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Ewa Pyczek Edycja artykułu
2019-01-17 12:23:51 2019 rok / Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Ewa Pyczek Publikacja artykułu
2019-01-17 11:38:34 Fundusz sołecki-2018 rok / Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego na 2018 rok - IV kwartał 2018 rok Magdalena Tomaszowska Publikacja artykułu
2019-01-16 12:58:29 2019 / Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania studni wodomierzowej w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa studni wodomierzowych pomiędzy sekcjami wodociągowymi". Natalia Bekieszczuk Edycja artykułu
2019-01-16 12:54:43 2019 / Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania studni wodomierzowej w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa studni wodomierzowych pomiędzy sekcjami wodociągowymi". Natalia Bekieszczuk Publikacja artykułu