Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-20 10:47:11 Ogłoszenie o zamówieniu - 2018 / Budowa gminnej świetlicy wiejskiej we wsi Kalinowa- II etap Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-03-19 13:26:40 Ogłoszenia / Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych poprzez "Szczepienia ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58" u dziewczynek urodzonych w 2006 roku zameldowanych na terenie miasta i gminy Wiązów (do dnia ogłoszenia konkursu). Karolina Pawlak Publikacja artykułu
2018-03-19 09:29:22 Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji Kadencja 2014-2018 / Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 23 marca 2018 roku o godz.14:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Wiązów Natalia Trzynoga Publikacja artykułu
2018-03-16 10:52:52 2018 / „Zakup i dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zadania pn.: Wybrukowanie placu przy boisku w Janowie". Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2018-03-16 10:52:06 2018 / „Zakup i dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zadania pn.: Remont cząstkowy drogi śródpolnej w Częstocicach dz. nr 305.” Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2018-03-16 10:51:08 2018 / Zakup i dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zadania pn.: „Remont cząstkowy dróg śródpolnych w Zborowicach, dz. nr 251, 254, 259” Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2018-03-14 10:41:16 Ogłoszenia o przetragu - 2018 rok / Z a r z ą d z e n i e Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2018-03-14 10:39:03 Ogłoszenia o przetragu - 2018 rok / Z a r z ą d z e n i e Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu
2018-03-14 10:37:01 2018 rok / Z a r z ą d z e n i e Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej Katarzyna Jędrzejak Publikacja artykułu