Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach

2010-02-16 12:41:40
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach

2010-03-04 12:42:55
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez inwestora Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., Al. Jerozolimska 181, 02-222 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marek Waszak, ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., ul. Hallera 6-8, 60-951 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 46100.11 „Kurowskie Chałupy”.

2010-04-02 08:22:47
Zawiadomienie o odstąpieniu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na modernizacji stacji paliw w Starym Wiązowie nr 69

2010-02-12 13:07:51
Wyłożenie do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu
2008-10-29 16:42:21
test

 test
2008-11-06 09:13:00
Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne
2008-10-29 16:46:11
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o. o., na działce nr 239, AM-2 obręb Wawrzyszów, gmina Wiązów.
2009-02-04 15:18:24
O wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających

O wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających
2008-10-29 16:37:49
O wszczęciu postępowania administracyjnego

O wszczęciu postępowania administracyjnego
2008-10-29 16:41:33