Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2008-10-29 16:26:23
O odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu

O odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
2008-10-29 16:36:59
O wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających

O wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających
2008-10-29 16:37:49
O wszczęciu postępowania administracyjnego

O wszczęciu postępowania administracyjnego
2008-10-29 16:40:23
O wszczęciu postępowania administracyjnego

O wszczęciu postępowania administracyjnego
2008-10-29 16:41:33
Wyłożenie do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu
2008-10-29 16:42:21
Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne
2008-10-29 16:46:11
test

 test
2008-11-06 09:13:00
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o. o., na działce nr 239, AM-2 obręb Wawrzyszów, gmina Wiązów.
2009-02-04 15:18:24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2009-05-26 14:20:33