Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE WSI KURÓW

2018-11-28 09:33:26
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZÓW W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 148/12, 148/13, 149/1, CZĘŚĆ DZIAŁKI 149/2 I 255 AM-1 MIEJSCOWOŚCI OŚNO

2018-02-21 12:21:52
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów w zakresie działek nr 148/12, 148/13, 149/1, część działki 149/2 i 255 AM-1 miejscowości Ośno

2017-06-14 15:16:52
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ośno

2017-06-14 15:16:28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 12 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZÓW

2017-06-14 15:15:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jutrzyna

2016-12-07 09:39:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla działki nr 12 AM 10 obr. Wiązów

2016-09-16 09:47:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2016-04-12 10:34:41
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2016-01-04 08:12:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jutrzyna

2015-12-04 09:32:02