Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków..."

Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków..."
2008-10-29 22:49:21
Zmiany dotyczące wyborów ławników 2011

Zmiany dotyczące wyborów ławników 2011
2011-06-10 13:54:22
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalaizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o. o., zlokalizowanej na działce nr 239 AM 2 obr. Wawrzyszów.
2009-01-30 08:22:15
Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej


2008-10-29 22:42:52
XXII Sesja Rady Miasta i Gminy

XXII Sesja Rady Miasta i Gminy
2008-10-29 16:55:12
Wyposażenie placów zabawa w urządzenia zabawowe

Wyposażenie placów zabawa w urządzenia zabawowe
2008-10-29 22:40:05
Wykaz nieruchomości rolnych

 Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 23-10-2008r. został wywieszony wykaz nieruchomości rolnych, oraz umieszczony na stronie internetowej przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego położonych w obrębie wsi Kalinowa.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie tel. (071) 39 311 36 pok. 24 w.34

2008-10-29 16:52:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .
2008-10-29 22:46:09
Wybory ławników 2011

Wybory ławników 2011
2011-05-16 09:54:01
„Uczeń Na Wsi”

„Uczeń Na Wsi”
2008-10-29 20:54:04