Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie płyty boiska sportowego w Wiązowie dz. nr 1 AM-5

2019-03-15 11:18:32
Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn.: „Uzbrojenie działek nr 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6 przy ul. Strzelińskiej w Wiązowie w sieć kanalizacji deszczowej"

UWAGA ZMIANA!!!

 Propozycję  cenową należy złożyć  osobiście lub drogą pocztową.

2019-03-13 14:07:15
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg znajdujących się na terenie Gminy Wiązów

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NOWY TERMIN - 20.03.2019R.

2019-03-13 09:35:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa fontanny w ramach realizacji zadania Przebudowa nawierzchni Placu Wolności w Wiązowie

2019-03-11 13:26:00
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zadania pn.:"Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiązów"

2019-03-05 15:05:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Renowacja elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego Ratusza w Wiązowie

UWAGA

Robotami budowlanymi winny kierować i nadzorować osoby, które posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2019-03-05 14:28:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia w Wiązowie

2019-03-01 08:08:08
Świadczenie usług polegających na sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną oraz załącznikami graficznymi

2019-02-04 15:27:04
Wykonanie badań laboratoryjnych wody, wykonanie analiz ścieku oczyszczonego oraz osadu ściekowego

2019-02-01 11:07:02
Zakup środków czystości i artykułów chemicznych wraz z dostawą do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

2019-02-01 08:10:09