Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usług polegających na sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną oraz załącznikami graficznymi

2019-01-23 12:02:35
Zakup i dostawa paliw płynnych(benzyna pb95, olej napędowy) oraz gazu LPG do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Wiązów, Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

2019-01-18 14:36:53
Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania studni wodomierzowej w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa studni wodomierzowych pomiędzy sekcjami wodociągowymi".

2019-01-16 12:58:29
Zakup artykułów biurowych i papierniczych wraz z dostawą do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

2019-01-15 14:01:48
Zakup wraz z dostawą ogrodzenia w ramach realizacji zadania pn.: "Wykonanie ogrodzenia terenu ochrony sanitarnej SUW Zborowice"

2019-01-15 12:05:50
Świadczeniu usługi Operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wiązów

2019-01-14 13:26:00
Wykonanie badań laboratoryjnych wody, wykonanie analiz ścieku oczyszczonego oraz osadu ściekowego

2019-01-08 11:20:35