Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wiązów na rok 2019

2019-01-04 08:46:08
Uchwała nr III/25/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

2019-01-04 08:45:47
Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2019-2027

2019-01-03 14:58:01
Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2018 r

2019-01-03 14:56:53
Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2018-2026

2019-01-03 14:54:31
Uchwała nr III/33/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2019-01-03 08:19:37
Uchwała nr III/32/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/369/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązów

2019-01-03 08:19:23
Uchwała nr III/31/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

2019-01-03 08:16:19
Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/339/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku na udzielenie dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2019-01-03 08:15:05
Uchwała nr III/29/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminie Wiązów

2019-01-03 08:13:37