Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

2018-12-06 10:19:39
Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu, Oświaty i Pomocy Społecznej

2018-12-06 10:18:52
Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018

2018-12-04 08:41:01
Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

2018-12-03 11:51:15
Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

2018-12-03 11:49:34
Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Miechowice Oławskie

2018-12-03 11:47:27
Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kucharzowice

2018-12-03 11:45:54
Uchwała nr II/11/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

2018-12-03 11:44:04
Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

2018-12-03 11:42:44
Uchwała nr II/9/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

2018-12-03 11:40:47