Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z konsultacji

2018-11-16 15:12:09
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn.: „Program współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”

2018-10-17 10:39:35