Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIV/358/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiązów

2018-09-03 10:59:32
Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów w zakresie działek nr 148/12,148/13,149/1,cześci działki 149/2 i 255 AM-1 miejscowości Ośno

2018-09-03 10:54:24
Uchwała nr XLIV/356/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Wiązów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2018-09-03 10:52:21
Uchawa nr XLIV/355/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 sierpnia 2018 roku wsprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2018-2026.

2018-09-03 10:50:50
Uchwała nr XLIV/354/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018.

2018-09-03 10:47:34