Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLII/349/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie

2018-07-04 08:26:44
Uchwała nr XLII/348/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do zawarcia porozumienia z Gminą Oława w sprawie kierowania mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

2018-07-04 08:24:10
Uchwała nr XLII/347/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Łojowice

2018-07-04 08:22:20
Uchwała nr XLII/346/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2018-2026

2018-07-04 08:20:16
Uchwała nr XLII/345/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2018 rok

2018-07-04 08:18:42
Uchwała nr XLII/344/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

2018-07-04 08:16:38
Uchwała nr XLII/343/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązów za rok 2017

2018-07-04 08:14:23
Uchwała nr XLII/342/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

2018-07-04 08:09:22