Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLI/341/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XL/335/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła ze środków budżetu Gminy Wiązów w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

2018-05-29 10:02:09
Uchwała nr XLI/340/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym i doradcom zawodowym

2018-05-23 08:59:20
Uchwała nr XLI/339/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2018-05-23 08:58:44
Uchwała nr XLI/338/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów za pomocą innego instrumentu płatniczego

2018-05-23 08:58:12
Uchwała nr XLI/337/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2018-2026

2018-05-23 08:57:38
Uchwała nr XLI/336/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018

2018-05-23 08:57:31