Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XL/332/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2018-2026

2018-04-16 11:13:24
Uchwała nr XL/335/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła ze środków budżetu Gminy Wiązów w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

2018-04-11 14:57:51
Uchwała nr XL/334/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawiepodziału Miasta i Gminy Wiązów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-04-11 14:56:01
Uchwała nr XL/333/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/328/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 12 marca 2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrot w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

2018-04-11 14:54:12
Uchwała nr XL/331/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 kwietnia2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018

2018-04-11 14:50:23