Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIX/330/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wiązów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2018-03-13 14:24:14
Uchwała nr XXXIX/329/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Wiązów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych

2018-03-13 14:22:43
Uchwała nr XXXIX/328/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy

2018-03-13 14:21:08
Uchwała nr XXXIX/327/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązów na 2018 rok”

2018-03-13 14:19:31
Uchwała nr XXXXI/326/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze

2018-03-13 14:17:49
Uchwała nr XXXIX/325/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/201/8 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

2018-03-13 14:15:41
Uchwała nr XXXIX/324/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2018-2026

2018-03-13 14:11:03
Uchwała nr XXXIX/323/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018

2018-03-13 14:07:43