Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVIII/315/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2018-2026,

2018-02-05 14:27:57
Uchwała nr XXXVIII/314/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018

2018-02-05 14:27:22
Uchwała nr XXXVIII/322/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną

2018-02-05 08:43:43
Uchwała nr XXXVII/321/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie na lata 2018-2022

2018-02-05 08:42:53
Uchwała nr XXXVIII/320/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Stałych Rady Miasta i Gminy Wiązów na rok 2018

2018-02-05 08:42:12
Uchwała nr XXXVIII/319/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały NR VIII/76/2015r. Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2018-02-05 08:41:31
Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze

2018-02-05 08:40:55
Uchwała nr XXXVIII/317/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupy

2018-02-05 08:40:20
Uchwała nr XXXVIII/316/2018 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/204/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2018-02-05 08:39:01