Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 
 

PSZOK prowadzony jest przez firmę P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław. Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa.

Działka ewidencyjna 378/6 AM-2 obręb Stary Wiązów

Punkt czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 16.00

Frakcje odpadów odbierane w PSZOK:

  • odpady zielone/biodegradowalne
  • opakowania wielomateriałowe
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • szkło
  • zużyte opony
  • zużyte baterie i akumulatory
  • odpady rozbiórkowe i budowlane stanowiące odpady komunalne
  • przeterminowane leki i chemikalia
  • papier
 

Liczba odwiedzin : 503
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Olszówka
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Olszówka
Czas wytworzenia: 2018-01-26 13:22:37
Czas publikacji: 2018-01-26 13:22:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak