Miejsca zagospodarowania odpadów 

 
 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Gminy jest - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnch w miejscowości Gać 90, 55-200 Oława.

 

Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Olszówka
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Olszówka
Czas wytworzenia: 2018-01-26 13:14:17
Czas publikacji: 2018-01-26 13:19:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak