Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

2018-12-19 12:02:49
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów

2018-12-18 13:13:15
Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacji indywidualnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

2018-12-18 13:12:04
Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych Gminy Wiązów

2018-11-30 11:06:51
Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów - II postępowanie

2018-11-07 13:09:39
Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i przeprowadzenia festiwalu dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów - III postępowanie

2018-11-07 13:08:01
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do 4 pracowni w ramach realizacji zadania: "Doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej"

2018-11-06 10:01:17
Organizacja cateringu dla uczestników festiwali w szkołach podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów

UWAGA ZMIANA TERMINU FESTIWALU

Z uwagi na ustawowo dzień wolny od pracy 12.11.2018r. festiwal w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II dbędzie się w dniu 19.11.2018r.

 

 

 

2018-10-31 11:56:05
Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych informatyka i druk 3D dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów

2018-10-30 10:44:37
Zakup wraz z dostawą materiałów do przygotowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych Gminy Wiązów w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów"

2018-10-29 13:01:13