Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2018 rok

2018-10-29 10:53:01
Uchwała nr XV.52.2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 24.09.2018 r w spr.opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół.2018 r.

2018-10-02 08:02:02
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2018 rok

2018-07-23 13:59:57
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2018 rok

2018-04-25 07:46:53
Uchwała nr XV/3/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 13.04.2017 r w spr.opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

2018-04-19 10:52:47
Zarządzenie nr 40/2018 BMiG Wiązów z dnia 26.03.2018r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za 2017 rok.

2018-03-30 08:34:51
Uchwła Nr IV/67/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 22.02.2018 r w spr.wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wiązów obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.720.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła RMiG Wiązów w uchwale nr XXXVIII/317/2018 z dnia 31.01.2018 r.

2018-02-28 12:36:01
Uchwała nr IV.15.2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22.01.2018 r w spr.opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2018-01-30 13:41:52
Uchwała nr IV.14.2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22.01.2018 r w spr.opinii o możliwości sfinansowania deficytu.

2018-01-30 13:40:05