Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVI/294/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

2017-12-06 14:17:24
Uchwała Nr XXXVI/293/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2017 rok .

2017-12-05 13:09:57
UCHWAŁA NR XXXVI/303/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

2017-12-01 12:03:42
UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie

2017-12-01 10:07:46
UCHWAŁA NR XXXVI/301/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie

2017-12-01 10:06:21
UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Wiązowie

2017-12-01 10:04:45
UCHWAŁA NR XXXVI/299/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie

2017-12-01 10:03:17
UCHWAŁA NR XXXVI/298/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jaworowie

2017-12-01 10:01:12
UCHWAŁA NR XXXVI/297/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jutrzyna

2017-12-01 09:59:32
UCHWAŁA NR XXXVI/296/2017 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie oddania PZW Koło nr 26 w Wiązowie w użyczenie na okres 10 lat stawu położonego w granicach działek nr 82/3; 82/4 oraz działki nr 85 AM – 2 obr. Wiązów, o łącznej pow. 4,5090 ha.

2017-12-01 09:57:36