Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIV/287/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

2017-11-15 11:17:03
Uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2017-2026

2017-11-08 12:23:56
Uchwała nr XXXIV/283/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2017

2017-10-31 10:42:11
Uchwała nr XXXIV/289/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/221/201 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 lutego 2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania

2017-10-31 08:27:02
Uchwała nr XXXIV/288/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

2017-10-31 08:26:00
Uchwała nr XXXIV/286/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

2017-10-31 08:24:18
Uchwała nr XXXIV/285/2017 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie sprawie zmiany uchwały NR XV/ 141/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2017-10-31 08:23:18