Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/280/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Częstocice

2017-09-01 15:04:40
Uchwała nr XXXIII/281/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

2017-09-01 15:04:29
Uchwała nr XXXIII/282/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Strzelińskim w zakresie realizacji projektu pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3105D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 396 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3057D” oraz zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie Gminy Wiązów na rok 2018

2017-09-01 15:04:27
Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie WyszonowicE

2017-09-01 15:02:43
Uchwała nr XXXIII/278/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2017-09-01 15:02:43
Uchwała nr XXXIII/277/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2017-2026

2017-09-01 15:01:27
Uchwała nr XXXIII/276/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2017

2017-09-01 15:00:08