Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów 

 
 
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów może zostać przyznane za wyniki w nauce jak również za szczególne osiągnięcia naukowe.

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który jest mieszkańcem Gminy Wiązów i jednocześnie w roku szkolnym 2017/2018 uzyskał odpowiednio:
1) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w klasie IV-VI - nie mniej niż 5,6 a w klasie VII-VIII - nie mniej niż 5,5
2) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie II-III gimnazjum - nie mniej niż 5,5.


Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów za szczególne osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Wiązów, który jednocześnie w roku szkolnym 2016/2017 spełnił następujące kryteria:
1) jest uczniem klasy IV-VIII szkoły podstawowej lub  gimnazjum,
2) jest indywidualnym laureatem konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Termin składania wniosków upływa 10 sierpnia br.

 

Załączniki

uchwała stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.pdf

Data: 2017-07-12 13:49:07 Rozmiar: 362.55k Format: .pdf Pobierz

uchwała stypendia zmiana.pdf

Data: 2017-07-12 13:49:07 Rozmiar: 175.18k Format: .pdf Pobierz

wniosek stypendium za wyniki w nauce.docx

Data: 2017-07-12 13:49:07 Rozmiar: 17.19k Format: .docx Pobierz

wniosek stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe.docx

Data: 2017-07-12 13:49:07 Rozmiar: 17.16k Format: .docx Pobierz

zmiana uchwały.pdf

Data: 2018-07-16 09:21:22 Rozmiar: 28.75k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Anna Trzebuniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Trzebuniak
Czas wytworzenia: 2017-07-12 13:49:07
Czas publikacji: 2018-07-16 09:21:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak