Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2017-2026

2017-06-28 14:33:06
Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2017

2017-06-27 14:39:19
Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Klastra Energii OdnawialneJ

2017-06-27 08:56:18
Uchwała nr XXXI/267/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Karola Świerczewskiego na terenie miasta Wiązów

2017-06-27 08:55:46
Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na terenie miasta Wiązów

2017-06-27 08:55:19
Uchwała nr XXXI/265/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wiązów na lata 2017-2019.

2017-06-27 08:54:46
Uchwała nr XXXI/264/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Wiązów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2017-06-27 08:54:21
Uchwała nr XXI/263/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za rok 2016

2017-06-27 08:53:33
Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązów za rok 2016

2017-06-27 08:52:11
Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiązów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

2017-06-27 08:51:02