Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

2017-04-05 12:14:54
Uchwała nr XXIX/233/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2017-04-05 08:53:52
Uchwała nr XXIX/231/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2017r.

2017-04-05 08:53:21
Uchwała nr XXIX/237/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.

2017-04-03 12:45:14
Uchwała nr XXIX/240/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2017-04-03 11:38:43
Uchwała nr XXIX/239/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązów

2017-04-03 11:38:13
Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązów, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

2017-04-03 11:36:39
Uchwała nr XXIX/236/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/221/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania,

2017-04-03 11:35:35
Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2017-04-03 11:35:03
Uchwała nr XXIX/234/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/30/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów”

2017-04-03 11:34:16