Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów”.

Wezwanie Wykonawców

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców do przyłączenia się do postępowania odwoławczego.

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Skan odwołania w załączniku.

2018-05-18 08:54:56
Przebudowa nawierzchni Placu Wolności w Wiązowie - II postępowanie

2018-02-01 13:22:00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie-IV postępowanie

2017-11-21 13:20:41
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie- III postępowanie

2017-10-11 10:49:46
Montaż urządzeń zabawowych w ramach realizacji zadania pn.: „Szkoła TIK- rewolucja technologiczna w edukacji w Szkole Podstawowej w Jaworowie - wprowadzenie technologii TIK w pracowniach matematycznej, cyfrowej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej oraz stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego”.

2017-08-25 08:53:37
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej we wsi Kalinowa- II postępowanie

2017-08-03 09:46:42
Montaż urządzeń zabawowych w ramach realizacji zadania pn.: „Szkoła TIK- rewolucja technologiczna w edukacji w Szkole Podstawowej w Jaworowie - wprowadzenie technologii TIK w pracowniach matematycznej, cyfrowej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej oraz stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego”-III postępowanie

2017-07-25 13:28:53
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie-II postępowanie

2017-07-11 09:22:18
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 73 dr. AM-9, obrę Wiązów (ul.Gabrieli Zapolskiej)

2017-07-07 08:39:33
Zakup i dostawa wyposażenia do 4 pracowni w ramach realizacji zadania pn.: „Szkoła TIK- rewolucja technologiczna w edukacji w Szkole Podstawowej w Jaworowie - wprowadzenie technologii TIK w pracowniach matematycznej, cyfrowej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej oraz stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego – jako podstawowych narzędzi wspierających rozwój i kształcenie uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

2017-07-03 12:13:23