Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Z a r z ą d z e n i e nr 120/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 1/17 AM-2 obręb Wyszonowice, o pow. 0,5841 ha, powołania Komisji rokowań oraz zatwierdzenia Regulaminu rokowań.

2017-09-13 15:07:16
Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 09.02.2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2017 z dnia 06.02.2017r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 170/1 AM-2 obręb Wyszonowice, o pow. 0,0534 ha, powołania Komisji rokowań oraz zatwierdzenia Regulaminu rokowań

2017-02-10 10:29:22
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 06.02.2017. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej na 170/1 AM-2 obręb Wyszonowice, o pow. 0,0534 ha, powołania Komisji rokowań oraz zatwierdzenia Regulaminu rokowań

2017-02-08 09:46:48
Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 06.02.2017r. w sprawie: powoławnia komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej i rokowań monitorującej przebieg procedur przetargowych, samego przetargu i rokowań

2017-02-08 09:39:01