Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2017-05-17 10:46:48
Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Stałych Rady Miasta i Gminy na rok 2017.

2017-05-17 10:46:05
Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

2017-05-17 10:45:18
Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2017r.

2017-05-17 10:45:06