Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach

2017-12-22 12:59:46
Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów

Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2017-12-20 11:53:49
Zapytanie ofertowe" Realizacja zajeć terapeutycznych grupowych i konsultacji indywidulanych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych"

Zapytanie ofertowe

2017-12-14 14:57:28
Zapytanie ofertowe " Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów"

Zapytanie ofertowe

2017-12-14 14:56:18
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

2017-12-14 11:25:55
Świdczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

2017-12-14 08:47:22
Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku Ratusza w Wiązowie - 1szt. i przepompownia przy ul. Daszyńskiego 35 w Wiązowie - 2 szt.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2017-11-27 14:29:25
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla zadania pn.: „Uzbrojenie działek (sieć wod.-kan.) pod budownictwo mieszkaniowe - dz. nr 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6 w Wiązowie przy ul. Strzelińskiej

2017-11-27 14:27:55
Zakup oraz dostawa niezbędnych materiałów do9 wykonania zadania pn: "Wymiana pokrycia dachowego na SUW w Częstocicach"

2017-11-22 13:30:16
Zakup oraz dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zadania pn:"Cząstkowy remont budynku świetlicy w Jaworowie"

2017-11-22 13:29:12