Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.12.2017 rok

2018-02-26 12:32:45
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2017 rok

2017-10-25 10:54:56
Uchwała nr IV.195.2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 27.09.2017 r w spr.opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół.2017 r.

2017-10-03 14:39:28
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2017 rok

2017-07-31 12:19:29
Uchwła Nr IV/77/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 26.04.2017 r w spr.opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wiązów za 2016 rok

2017-06-07 09:57:00
Uchwła Nr IV/135/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 26.05.2017 r w spr.wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wiązów obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.400.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła RMiG Wiązów w uchwale nr XXIX/233/17 z dnia 31.03.2017 r

2017-06-02 09:59:22
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2017 rok

2017-04-26 10:16:51
Uchwała nr IV.60.2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 28.02.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wiązów obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.573.000,00 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła RMiG Wiązów w uchwale nr XXVI/205/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

2017-03-07 12:48:56
Uchwała nr IV.59.2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 28.02.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Wiązów pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.077.933,00 zł zaciąganej w transzach 577.993,00 zł w 2017 roku i 500.000,00 zł w 2018 roku

2017-03-07 12:39:53
Uchwała nr IV.32.2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 27.01.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego uchwale RMiG Wiązów nr XXVI/202/2016 z dn. 29.12.2016 r. w spr. przyjęcia uchwały budżetowej MiG Wiązów na rok 2017

2017-02-03 11:43:00