Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

2016-12-30 12:23:55
Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

2016-12-30 12:23:44
Uchwała nr XXVI/209/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

2016-12-30 12:21:16
Uchwała nr XXVI/208/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

2016-12-30 12:19:58
Uchwała nr XXVI/207/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród" w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów

2016-12-30 12:18:10
Uchwała nr XXVI/206/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/189/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązów na lata 2016-2022

2016-12-30 12:15:53
Uchwała nr XXVI/205/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

2016-12-30 12:14:39
Uchwała nr XXVI/204/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2016-12-30 12:13:14
Uchwała nr XXVI/203/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2017-2026

2016-12-30 12:10:55
Uchwała nr XXVI/202/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wiązów na rok 2017

2016-12-30 12:03:44