Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowo.

2016-11-22 14:32:19
Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gułów

2016-11-22 14:29:49
Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Częstocice

2016-11-22 14:27:49
Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bryłów.

2016-11-22 14:26:34
Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania Sołectwu Bryłówek.

2016-11-22 14:23:13
Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

2016-11-22 14:21:53
Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.

2016-11-22 14:20:55
Uchwała nr XXV/191/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

2016-11-22 14:19:15
Uchwała nr XXV/190/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2016-11-22 14:16:56
Uchwała nr XXV/189/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązów na lata 2016-2022.

2016-11-22 14:15:37