Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2016-2026.

2016-11-03 13:31:48
Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

2016-11-02 11:42:26
Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

2016-11-02 11:40:34
Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązów.

2016-11-02 11:40:14
Uchwała nr XXIV/181/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2016.

2016-11-02 11:17:39