Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjecia Wiloletniej Prognoy Finansowej nalata 2016-2026

2016-10-03 08:30:03
Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/156/2016 z dnia 30 maja 2016 na udzielenie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2016-09-27 10:17:41
Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany zadań Gminnego Zespołu Oświatowego w Wiązowie i nadania Statutu

2016-09-27 10:16:08
Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

2016-09-27 10:14:25
Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2016.

2016-09-27 10:11:59