Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XX/164/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

2016-07-18 10:18:04
Uchwała nr XX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Wiązó uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2016-07-15 10:13:43
Uchwała nr XX/169/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

2016-07-15 10:11:18
Uchwała nr XX/168/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu wiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2016-07-15 10:09:31
Uchwała nr XX/167/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-07-15 10:08:22
Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2016-07-15 10:06:52
Uchwała nr XX/165/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

2016-07-15 10:05:45
Uchwała nr XX/163/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2016.

2016-07-15 10:04:32