Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2016.

2016-06-27 14:08:58
Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2016-2026

2016-06-27 08:26:07
Uchwała nr XIX/162/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Wiązów na lata 2015-2022”

2016-06-23 13:16:07
Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2015 rok

2016-06-23 13:14:40
Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązów za rok 2015

2016-06-23 13:12:22
Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

2016-06-23 13:09:26