Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/156/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2016-06-01 14:49:06
Uchwała nr XVIII/155/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wiązów".

2016-06-01 14:44:52
Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2016-2026.

2016-06-01 14:42:30
Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2016.

2016-06-01 14:00:39