Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVII/150/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązówna lata 2016-2026

2016-05-05 13:34:17
Uchwała nr XVII/152/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej w obrębie Księżyce

2016-05-04 14:53:49
Uchwała na XVII/151/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/78/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2015 r. o przyjęciu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiązów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-110/13-00.

2016-05-04 14:51:35
Uchwała nr XVII/149/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 kwietnia 2016 rokuw sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2016

2016-05-04 14:47:54