Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Z a r z ą d z e n i e Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2016 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.

2017-06-28 09:42:25
Z a r z ą d z e n i e Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2017 z dnia 22.05.2017r. w sprawie powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu.

2017-06-27 11:30:49
Z a r z ą d z e n i e Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20.06.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2017 z dnia 13.03.2017r. w sprawie powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu.

2017-06-20 07:36:25
Z a r z ą d z e n i e Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej i rokowań monitorującej przebieg procedur przetargowych, samego przetargu i rokowań.

2017-05-22 14:12:44
Z a r z ą d z e n i e Nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2016 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu.

2017-05-22 14:10:18
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22.05.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych, samego przetargu i rokowań.

2017-05-22 14:06:24
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13.03.2017r. w sprawie powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i znizek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetragowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu

2017-03-15 14:59:19
Z a r z ą d z e n i e Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01.07.2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu.

2016-07-01 12:40:32
Z a r z ą d z e n i e Nr 64 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 18.05.2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu.

2016-05-19 14:17:21
Z a r z ą d z e n i e Nr 63 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 18.05.2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, zasadność oraz wysokość udzielania bonifikat i zniżek przy sprzedażach nieruchomości gminnych oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu.

2016-05-19 14:14:53