Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiazów na lata 2016-2026.

2016-04-04 10:29:44
Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązów na 2016 rok”

2016-04-01 13:12:37
Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/161/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miasta i Gminy Wiązów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu.

2016-04-01 13:11:15
Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/180/96 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości diet miesięcznych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wiązów

2016-04-01 13:10:20
Uchwała nr XVI/145/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XV/129/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów za udział w pracach Rady Miasta i Gminy Wiązów,

2016-04-01 11:21:45
Uchwała nr XVI/144/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

2016-04-01 11:19:50
Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2016.

2016-04-01 11:17:47