Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej zaplecza rekreacyjno-sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2017-01-13 10:57:02
Wykonywanie badań laboratoryjnych wody - monitoring kontrolny oraz przeglądowy

2017-01-05 10:45:44
Regeneracja wodomierzy

2017-01-05 10:45:17
Zakup wraz z dostawą oraz montażem bramy wjazdowej do OSP w Wiązowie

2016-12-30 08:54:42
Zakup materiałów niezbędnych do wykonania kuchni i łazienek w ramach realizacji zadania pn: „Montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jutrzyna oraz wykonanie łazienek i kuchni”.

2016-12-30 08:54:07
Nadzór inwestorski: "Przebudowa pl. Wolności w Wiązowie"

"Nadzór Inwestorski nad przebudową Placu Wolności w Wiązowie"

2016-12-29 10:04:47
Zapytanie ofertowe - Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778)

2016-12-22 09:17:02
Zapytanie ofertowe- Zakup środków czystości i artykułów chemicznych wraz z dostawą do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów"

2016-12-21 08:30:29
Dostawa paliw płynnych (benzyna Pb 95, olej napędowy) oraz gazu LPG do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Wiązów, Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

2016-12-20 09:13:29
Odłów i transport do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wiązów

2016-12-19 13:52:07