Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 5 AM-5, 28 AM 6 i 74 AM-9 obręb Wiązów”.

2016-07-21 11:15:55
Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część dz. nr 73, 55, 36 i 38 AM-9 obręb Wiązów”.

2016-07-21 10:46:33
Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 10/2, 10/11, 72, 73, 1 i 186 AM-9 obręb Wiązów”.

2016-07-21 10:44:47
Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów

2016-05-06 10:31:25
Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

2016-03-11 14:05:21