Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/133/2016 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2016-2026

2016-03-08 11:23:45
Uchwała nr XV/137/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązów na lata 2016-2020

2016-03-07 14:05:43
Uchwała nr XV/134/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimanzjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

2016-03-07 14:01:46
Uchwała nr XV/141/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2016-03-07 12:13:53
Uchwała nr XV/140/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Wiązów

2016-03-07 12:11:33
Uchwała nr XV/139/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Wiązów

2016-03-07 12:10:13
Uchwała nr XV/138/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Strzelińskim dotyczącego współpracy partneskiej przy realizacji zadania pod nazwą "Rewitalizacja Placu Wolności w Wiązowie, dofinansowanego z europejskich środków pomocowych udzielanych na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", objętych Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2016-03-07 12:03:42
Uchwała nr XV/136/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie aktualizacji uchwały nr XX/167/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Wiązów" na lata 2008-2013

2016-03-07 12:00:06
Uchwała nr XV/135/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoarowania przestrzennego dla miejsowości Wiązów

2016-03-07 11:58:29
Uchwała nr XV/132/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2016 rok

2016-03-07 11:54:26