Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/125/2016 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2016-2026

2016-01-29 10:54:12
Uchwała nr XIV/131/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ośno.

2016-01-26 12:49:07
Uchwała nr XIV/130/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów w zakresie działek nr 148/12,148/13,149/1, część działki 149/2 i 255 AM-1 miejscowości Ośno.

2016-01-26 12:47:51
Uchwała nr XIV/129/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązó z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

2016-01-26 12:46:22
Uchwała nr XIV/128/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2016 rok.

2016-01-26 12:44:53
Uchwała nr XIV/127/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku

2016-01-26 12:42:31
Uchwała nr XIV/126/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Miechowice Oławskie.

2016-01-26 12:40:13
Uchwała nr XIV/124/2016 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

2016-01-26 12:38:17