Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

2016-02-17 11:28:52
Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016

2016-02-05 14:06:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

2016-01-18 11:36:17