Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IV/196/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 29.11.2016 r w spr.opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wiązów na 2017 rok

2016-12-06 09:28:47
Uchwała nr IV/198/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 29.11.2016 r w spr.opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wiązów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok

2016-12-06 09:27:36
Uchwała nr IV/197/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 29.11.2016 r w spr.opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

2016-12-06 09:09:58
Wieloletnia Prognoza Finansowa MiG Wiązów na lata 2017-2026

2016-11-16 09:35:59
Zarządzenie nr 153/2016 BMiG Wiązów z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej MiG Wiązów na 2017 rok.

2016-11-16 09:24:55