Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 151/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 08.11.2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-11-09 13:45:24
Zarządzenie nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26.09.2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-09-28 08:14:40
Z a r z ą d z e n i e Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, powołania komisji opiniującej wartość wyceny nieruchomości, oraz komisji przetargowej monitorującej przebieg procedur przetargowych i samego przetargu.

2016-08-22 15:07:00
Zarządzenie nr 37 2016 Burmistrza MiG Wiązów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wiązów

2016-03-25 10:14:11
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25.02.2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

2016-02-25 12:49:28
Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25.02.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 228/2015 z dnia 17.12.2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2016-02-25 12:15:38
Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 05.01.2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2016-01-07 13:20:09