Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIII/123/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wiązów na lata 2016-2020.

2015-12-31 10:58:14
Uchwała nr XIII/122/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2015-12-31 10:56:44
Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2015-2025.

2015-12-31 10:55:58
Uchwała nr XIII/121/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2016-2026

2015-12-31 10:52:58
Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

2015-12-31 10:51:28
Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miasta iGminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku

2015-12-31 10:50:07
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2015

2015-12-31 10:16:35