Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XII/116/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiązów.

2015-11-30 12:52:14
Uchwała nr XII/115/2015 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2016-2020.

2015-11-30 12:51:21
Uchwała nr XII/114/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na rok 2016.

2015-11-30 12:50:24
Uchwała nr XII/113/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

2015-11-30 12:48:26
Uchwała nr XII/112/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

2015-11-30 12:47:18
Uchwała nr XII/111/2015 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

2015-11-30 12:46:21
Uchwała nr XII/110/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2015-2025.

2015-11-30 12:45:26
Uchwała nr XII109/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015r.

2015-11-30 12:44:01