Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXXV/221/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym

2015-09-18 13:32:52
Uchwała nr IX/90/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2015-09-18 13:31:45
Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów

2015-09-18 13:31:32
Uchwała nr IX/92/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej

2015-09-18 13:31:12
Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw Administracji publicznej z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Węgłów”

2015-09-18 13:23:47
Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/215/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad ustalania wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

2015-09-18 13:21:42
Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

2015-09-18 13:19:03
Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

2015-09-18 13:17:09
Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

2015-09-18 13:15:11
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok

2015-09-18 13:12:39